Hướng dẫn quét UID Facebook với VFP Pro

Hướng dẫn quét UID Facebook với VFP Pro

Cách quét uid facebook trên VFP Pro, đầu tiên trên phần mềm vào menu Facebook chọn FB UID API , nạp trạng thái để đăng nhập, cách tạo fil...
tháng 8 19, 2019
Cách quét uid facebook trên VFP Pro, đầu tiên trên phần mềm vào menu Facebook chọn FB UID API, nạp trạng thái để đăng nhập, cách tạo file nạp xem hướng dẫn đăng nhập tại:

Mục lục: Quét UID Facebook với VFP Pro 
1. Quét uid thành viên nhóm

- Nick quét phải tham gia nhóm mới quét được, 
- Vào menu Facebook Web >> FB Web Đăng bài : Đăng nhập nick facebook 
- Qua tab "Đăng bài nhóm và up ngẫu nhiên" bấm LÀM MỚI NHÓM
- Qua tab Lấy uid >> Lấy UID thành viên trong nhóm >> Điền link nhóm >> Lấy UID >> Xuất UID


2. Quét uid tương tác với nhóm

Menu: Facebook chọn FB UID API
- Vào tab "Lấy UID Fanpage và nhóm và bài viết"
- Điền link nhóm hoặc điền cú pháp lấy uid tương tác GroupID:123, trong đó 123 là id nhóm
- Muốn biết id nhóm vào tab "Lấy ID thành viên, trang, nhóm" điền link để lấy id
- Bấm Lấy UID - Xuất UID

3. Quét uid tương tác với bài viết

- Vào menu Facebook Web >> FB Web Đăng bài : Đăng nhập nick facebook 
- Vào menu Facebook Web >> FBWWeb Quét nhóm/comment
- Nạp file nạp đăng nhập, qua tab Lấy comment bài viết/ Lấy like bài viết
- Điền id bài viết, nếu nhiều bài thì xuống dòng mỗi id 1 dòng
- Bấm CHẠY để lấy uid rồi copy cột UID muốn lấy, past ra excel hoặc notepad* Cách 2 dùng tab Facebook  >> FB UID (sử dung token)
- Vào tab "Lấy UID Fanpage và nhóm và bài viết"
- Điền link bài viết hoặc điền cú pháp lấy uid tương tác PostID:123, trong đó 123 là id bài viết
- Muốn biết id bài viết thì xem hướng dẫn sau: 
- Bấm Lấy UID - Xuất UID

4. Quét uid tương tác với page hoặc nick cá nhân

- Vào tab "Lấy UID Fanpage và nhóm và bài viết"
- Điền link fanpage/profile hoặc điền cú pháp lấy uid tương tác PageID:123, trong đó 123 là id fanpage/uid nick cá nhân
- Muốn biết id fanpage/uid nick cá nhân vào tab "Lấy ID thành viên, trang, nhóm" điền link để lấy id/uid
- Bấm Lấy UID - Xuất UID

5. Quét uid bạn bè của nick cá nhân

- Vào menu Facebook Web >> FB Web Đăng bài : Đăng nhập nick facebook 
- Qua tab Lấy uid >> Lấy UID bạn của thành viên >> Điền link profile >> Lấy UID >> Xuất UID
- Một số trường hợp nick không cho lấy bạn bè thì nên lấy tương tác trên nick đó (mục 4)6. Quét uid inbox với page hoặc nick cá nhân

- Chỉ lấy uid inbox với page của mình quản trị hoặc uid inbox với nick mình, không lấy được của page/nick của người khác .
- Vào tab "Lấy UID hộp thư" điền ID page mình quản trị/ uid nick cá nhân mình
- Muốn biết id fanpage/uid nick cá nhân vào tab "Lấy ID thành viên, trang, nhóm" điền link để lấy id/uid
- Bấm CHẠY rồi copy kết quả

7. Quét uid từ số điện thoại hoặc email
- Vào tab "Lấy UID từ số điện thoại, email"
- Nhập list số điện thoại hoặc email
+ Chọn BIG DATA Phone VN nếu list nhập vào là SĐT (lấy không giới hạn)
+ Chọn WEB-Email nếu list nhập vào là Email 
+ Chọn API 3-Phone-Email nếu list là SĐT hoặc Email (fb không cho quét nhiều)
- Bấm Lấy UID , Xuất UID
UID quét được có thể dùng để đi kết bạn facebook, hoặc gửi inbox, hoặc chuyển UID sang số điện thoại (Facebook > FB UID > Lấy thông tin từ UID > CHẠY).
Chúc bạn quét uid facebook thành công và quét được nhiều !


Nhận Xét

Chat Zalo
Chat Facebook
0909.078.709