Phần mềm Quản lý Nhóm Facebook VFP Pro

Phần mềm Quản lý Nhóm Facebook VFP Pro

Phần mềm Quản lý nhóm facebook VFP Pro giúp người quản trị nhóm có thể duyệt bài hoặc xóa bài trong nhóm facebook dễ dàn...
tháng 5 20, 2020
Phần mềm Quản lý nhóm facebook VFP Pro giúp người quản trị nhóm có thể duyệt bài hoặc xóa bài trong nhóm facebook dễ dàng hơn với các tiêu chí định sẳn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, loại bỏ được các bài đăng spam không mong muốn vào group facebook của mình quản trị.

Giao diện tính năng Quản lý nhóm - Group Facebook:
Vào menu: Facebook Web chọn FBWeb Quản lý nhóm

Các tiện ích khác

Sau đây là hướng dẫn chi tiết:

File nạp trạng thái facebook : là file nạp để đăng nhập, là nick quản trị viên/biên tập viên của nhóm

Cách tạo file nạp: Vào menu Facebook Web >> FB Web đăng bài, trên phần mềm có nút "Lấy cookie" bấm vào sẽ ra cửa sổ đăng nhập fb, bạn điền email/sdt pass fb vào để đăng nhập bình thường, đăng nhập xong thì tắt cửa sổ cookie đó đi, phần mềm sẽ tự điền cookie với user agent vào phần mềm, trên phần mềm bấm "Đăng nhập" đợi 10s rồi bấm "Lưu trạng thái" >> chọn nơi lưu và đặt tên file cho file nạp.

1. TOOL DUYỆT THÀNH VIÊN VÀO NHÓM


Điền ID nhóm cần quản trị và cấu hình duyệt tham gia nhóm theo gợi ý sau:

- Tự động đồng ý:

+ Trả lời câu hỏi ngâu nhiên: Nếu ko tích thì người tham gia nhóm không cần trả lời CHNN cũng vẫn được vào group và ngược lại.
Cách điền câu trả lời sau sau: Ví dụ cụ thể 1 group mình đang quản trị và có cài đặt 2 CHNN với nội dung như sau:
Câu hỏi 1: 2+2 = câu trả lời đúng có thể chấp nhận là: 4 hoặc bon hoặc bốn
Câu hỏi 2: bạn có dùng VFP Pro ko? câu trả lời đúng có thể chấp nhận là: có hoặc co

Với 2 câu hỏi trên thì mình sẽ cấu hình trả lời là: 4|bốn|bon,có|co
như vậy cấu hình câu trả lời dc hiểu là: mỗi đáp án của từng câu hỏi cách nhau dấu phẩy. trong mỗi câu hỏi có nhiều đáp án thì được cách nhau dấu |

- Tự động từ chối:

+ Trả lời câu hỏi ngâu nhiên: Trả lời sai hoặc không trả lời hoặc cả 2

2. PHẦN MỀM DUYỆT BÀI NHÓM FACEBOOK


- Tự động duyệt bài: sẽ tự động phê duyệt bài dựa vào các tiêu chuẩn sau

+ Video: Bài viết có video, để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có video, còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có video

+ Ảnh: Bài viết có ảnh: để tất cả phần mềm sẽ duyệt toàn bộ các trường hợp có hoặc không có ảnh, lựa chọn không có nghĩa là k có ảnh mới dc duyệt, ít hơn 3, 5,10 ảnh mới được duyệt
+ Nhãn: Bài viết đó có nhãn: để tất cả phần mềm sẽ duyệt toàn bộ các trường hợp có hoặc không có nhãn, lựa chọn không có nghĩa là k có nhãn mới dc
duyệt, ít hơn 3, 5,10 nhãnmới được duyệt
+ SĐT: Bài viết có sđt để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có sđt , còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có sđt
+ Email: Bài viết có email để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có email, còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có email

- Tự động xóa bài: sẽ tự động xóa bài dựa vào các tiêu chuẩn sau

+ Video: Bài viết có video, để ----- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có video
+ Ảnh: Bài viết có ảnh: để ----- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết này, lựa chọn có có nghĩa là có ảnh sẽ xóa , ít hơn 3, 5,10 ảnh mới xóa
+ Nhãn: Bài viết đó có nhãn: để ----- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết này, lựa chọn không có nghĩa là k có nhãn mới xóa ,ít hơn 3, 5,10 nhãn mới xóa
+ SĐT: Bài viết có sđt để ----- phần mềm bỏ qua bài viết này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có sđt
+ Email: Bài viết có email để ---- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có email
+ Tự động xóa bài - Nội dung chứa các từ sau: Nội dung bài viết có chứa các từ khóa này sẽ bị xóa: mỗi từ khóa 1 dòng
+Tự động xóa bài viết chia sẻ link: Nếu có bài viết có chứa link sẽ xóa
+ Tự động xóa bài viết - Đính kèm không khả dụng: Bài viết được chia sẻ mà báo không khả dụng sẽ bị xóa

+ DUYỆT BÀI HOẶC XÓA BÀI THEO NỘI DUNG CHỨA TỪ KHÓA HOẶC HASHTAG

- Điền các từ khóa, mỗi từ 1 dòng. Hoặc các Hashtag để duyệt hoặc không duyệt
- Có tùy chọn xóa bài viết chia sẻ link hoặc đính kèm không khả dụng

3. PHẦN MỀM XÓA BÀI VIẾT VÀ BÌNH LUẬN BỊ BÁO CÁO TRONG NHÓM


Các tiện ích nhóm khác như:
- Xóa tất cả bài đăng chờ duyệt
- Xóa lời mời thành viên vào nhóm
- Xóa tất cả Bình luận và Bài viết bị Báo cáo
- Đồng ý tất cả thành viên tham gia vào nhóm
Chỉ cần chọn file nạp trạng thái và điền id nhóm, đặt thời gian chờ là có thể thao tác


Nhận Xét

Chat Zalo
Chat Facebook
0961.006.186